Firmabestilling

Du glemmer ikke hvem som har gitt deg en bok!

Derfor bør også din bedrift vurdere bøker som gaver til ansatte, kunder og forretningsforbindelser.

Kagge Forlag har god erfaring med bedrifter som bruker bøker til ekstern og intern profilering. Vi samarbeider tett med våre forfattere som kan stille opp med blant annet foredrag, kokekurs, boksignering og lignende for dine ansatte. Ved store opplag kan bøkene skreddersys med eget omslag, forord og/eller en personlig hilsen.

Kontakt oss for mer informasjon, en uforpliktende presentasjon av årets bøker, tilsendelse av katalog, eller kreative ideer til diverse arrangementer.


Erling Kagge tlf 908 39 303, erling@kagge.no eller 
Thomas Røtjer 958 89 624, thomas@kagge.no