Topper bestselgerlista

Vi gratulerer Eirik Veum med førsteplassen på bestselgerlista for generell litteratur!

Bokhandlerforeningens bestselgerliste for generell litteratur i uke 43 ligger Eirik Veums bok Nådeløse nordmenn: Statspolitiet 1941-1945 på topp.

Etterspørselen er stor, og 3. opplag er underveis. Totalopplaget på boka er nå 28 000 eksemplarer. 

Boka har vært svært etterspurt også i mediene. NRK Dagsrevyen er blant de mange som har dekket utgivelsen. Se også dagens sak i A-magasinet, basert på boka (ikke på nett).

Nådeløse nordmenn. Statspolitiet 1941–1945 dokumenterer i sin fulle bredde hvordan norske polititjenestemenn begikk overgrep mot sine egne landsmenn. I boka offentliggjøres opplysninger om 956 nordmenn som på ulike måter var tilknyttet denne delen av politiet. Det blir kjent hvem de var, hva slags handlinger de utførte og hva som ble deres skjebne etter krigen.

I boka kommer det frem opplysninger som aldri er offentliggjort tidligere, blant annet om 72 norske polititjenestemenn som deltok i henrettelser av personer tilknyttet motstandsbevegelsen. Langt flere sto bak andre former for overgrep. Ved flere tilfeller førte mishandlingen og torturen til at personer døde av skadene. Gjennom denne boka kommer det frem hvilke polititjenestemenn som utførte slike handlinger.