Ola Thune

Ola Thune har over 20 års karriere i Politiet og KRIPOS, først og fremst som drapsetterforsker.   Thune sa opp sin stilling i politiet i 1992 og startet eget selskap med privat etterforskning og sikkerhetstjenester. I sitt arbeid har han vært sentral i oppbyggingen og utviklingen av privat etterforskning i Norge. Boka er skrevet i samarbeid med Thomas Winje Øijord.