Kjell Arild Nilsen

Kjell Arild Nilsen

Kjell Arild Nilsen og Helge Øgrim er to erfarne utenriksjournalister, med bakgrunn fra en rekke medier. De har fulgt utviklingen i Kina tett siden 1970-tallet. Den langvarige og sterke interessen, samt tilgang til verdifulle kilder, har gitt bred kunnskap om Norges politiske og diplomatiske forbindelser til Folkerepublikken.