Geir Thorsdahl

Geir Thorsdahl

Geir Thorsdahl er historiker og har særlig jobbet med ytterliggående bevegelser, med vekt på fascisme og nasjonalsosialisme. Han er bosatt i Arendal.