Mike Peshmerganor

Mike Peshmerganor er et pseudonym. Han har familiebakgrunn fra Kurdistan, er oppvokst i Norge og har blant annet tjenestegjort i Telemark bataljon.