Ole Torp

Ole Torp er journalist og har vært opptatt av poesi og litteratur hele livet.