Linda Erlien Borren

Linda Erlien Borren

LINDA ERLIEN BORREN er odelsjente, oppvokst på gården Borren i Hessdalen. Hun jobber i dag som lærer i Ålen.

 

Bøker av Linda Erlien Borren