Håvard Haftor Arntzen

Håvard Haftor Arntzen

 

Håvard Haftor Arntzen er leder ved brann- og kjemiseksjonen i Kripos, og jobben hans består i å lede de dyktigste kriminalteknikerne i landet. Da han som politibetjent på Helgelandskysten så Kripos i arbeid for første gang, visste han at det var der han ville jobbe.

Bøker av Håvard Haftor Arntzen