Anja Røyne

Anja Røyne

Anja Røyne er forsker og foreleser ved Fysisk Institutt på Universitetet i Oslo. Hun er utdannet fysiker med bakgrunn i solenergi, men har de siste 15 årene forsket på geologiske og geokjemiske prosesser og studerer nå hvordan materialer kan lages ved hjelp av bioteknologi. Hun har i tillegg bred erfaring som fagformidler gjennom blant annet radio, aviser og en egen vitenskapsblogg.