Sun Heidi Sæbø

Sun Heidi Sæbø

SUN HEIDI SÆBØ har mange års erfaring fra Dagbladet, både som utenriksjournalist og tidligere nyhetssjef. Hun har bred erfaring fra Kina etter å ha studert kinesisk språk og politikk ved Fudan-universitetet i Shanghai, og siden jobbet i Beijing som journalist. Fra før har hun gitt ut to sakprosabøker om Nord-Korea.