Redegjørelse om hvordan Kagge Forlag AS arbeider med åpenhetsloven:

Innledning

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Kagge Forlag AS (heretter benevnt «Kagge») forholder seg til og jobber med etterfølgelse av åpenhetsloven.

Kagge ser på det som en del av vårt ansvar å jobbe for å fremme respekt for menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og tilgang til informasjon, både internt og hos samarbeidspartnere/leverandører. Hvordan dette skal etterleves i praksis er regulert i våre interne retningslinjer.

Kagges samarbeid med og oppfølging av leverandører

Vi anser det som en viktig del av vår rolle som et av de større forlagene i Norge å, sammen med våre samarbeidspartnere, bidra til at grunnleggende menneskerettigheter ivaretas, bidra til sosial ansvarlighet og et anstendig arbeidsliv, både nasjonalt og internasjonalt.

Med samarbeidspartnere mener vi både leverandører i forbindelse med produksjon av bøker (for eksempel trykkerier), og kommersielle avtalepartnere (for eksempel salgskanaler).

Grunnleggende forventninger

Vi har utarbeidet følgende grunnleggende forventninger til våre samarbeidspartnere og deres underleverandører på bakgrunn av dette:

Vi forutsetter at ansatte ikke utnyttes i arbeidet, og at særlig følgende punkter følges:

  • Arbeidstakere har lønn som muliggjør et anstendig liv med hensyn til lokale levekostnader, at grenser for maksimal arbeidstid overholdes.
  • Nødvendige tiltak for å sikre ansattes helse og sikkerhet implementeres på arbeidsplassen.
  • Det benyttes ikke barnearbeid, at minimumsalder for arbeid overholdes, og at regler for unge arbeidstakere følges
  • Ansatte har retten til å organisere seg, og arbeidsgiver respekterer den ansattes rett til kollektive forhandlinger
  • Det gjøres tiltak for å minimere virksomhetens påvirkning på miljøet

Risikovurdering

Det er gjennomført en grunnleggende risikovurdering av alle trykkerier Kagge benytter i produksjon av våre bøker. De har i tillegg gjort egne aktsomhetsvurderinger.  Risikovurderingen har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Kagges samarbeidsavtaler vil inneholde vilkår om at avtalepartene må overholde overnevnte retningslinjer.

Dersom vi blir kjent med at det hos våre samarbeidspartnere eller deres underleverandører skjer brudd med de forventningene som er skissert over, vil vi opprette en dialog med samarbeidspartner, med forventing om utbedring og tiltak.

Informasjon: De som ønsker innsyn i eller har spørsmål til Kagges arbeid kan rette dette på e-post til post@kagge.no. Henvendelser behandles konfidensielt. Vi oppfordrer til å melde fra dersom noen mistenker eller opplever brudd på disse retningslinjene.

Din handlevogn

Du har ingen produkter i handlekurven.