Vesten mister grepet

I denne boka ser forfatteren på fremveksten av nye stormakter, og hvordan disse opererer med andre oppfatninger av demokrati og menneskerettigheter. Han kartlegger og oppdaterer maktforhold, alliansedannelser og konfliktlinjer verden over og ser på enkeltlandenes prioriteringer og utviklingen innad i internasjonale institusjoner. Han hevder at Norge trenger en ny utenrikspolitisk strategi og at landet må revurdere selvbildet som humanitær stormakt. Boken er basert på intervjuer av forskere og diplomater i alle G8-land, Kina og India, samt forskningsrapporter.

[…]
+
-
Kjøp nå med

299kr 262kr

På lager