Nordmennene i Sachsenhausen

Rundt 2500 nordmenn var fanger i den tyske konsentrasjonsleiren Sachsenhausen under annen verdenskrig. Sven Egil Omdal skriver den første samlede fremstillingen om de norske fangene, og om de politiske ideene i kretsen rundt Einar Gerhardsen, som ble viktige for Etterkrigs-Norge.

Bønder og arbeidere, professorer og leger, fiskere og kjøpmenn sultet sammen, slet sammen og drømte sammen. Her skapte nazistene ironisk nok et politisk verksted for helt andre ideer enn nazismen. I norskebrakkene fantes to kommende norske statsministre, seks kommende statsråder og andre som skulle bidra til å skape et bedre Norge etter krigen.

[…]
Quote dice icon

«ikke bare en sterk samling vitnesbyrd fra konsentrasjonsleiren, men også en vidtspennende fortelling om hvordan det Norge vi kjenner ble til..»

– Stavanger Aftenblad
Quote dice icon

«På den ene siden: rå ydmykelser, nød, tortur, offentlige henrettelser, vilkårlig vold og målrettet terror. På den andre: samtaler om hvordan et fritt og demokratisk samfunn skulle bygges opp så snart fascismen var knust. Dette spenningsfylte kraftfeltet utgjør navet i Omdals dokumentariske bok, som ikke kan beskrives som noe annet enn et dypt humanistisk mesterverk.»

– Klassekampen
Quote dice icon

«Teksten veksler med snart å fortelle historien til enkeltpersoner for i neste omgang å beskrive generelle trekk ved leirsystemet, men hele tiden er det de norske fangene som følges. De korte skildringene av enkeltpersoners skjebne er ofte gripende og rørende, og står som lysende eksempler på humanitet i en leir der medmenneskelighet og solidaritet skulle utryddes.»

– Morgenbladet
+
-
Kjøp nå med

449kr 393kr

På lager