Arten som forandret alt

Alle andre arter må tilpasse seg naturen for å overleve. Vi mennesker får naturen til å tilpasse seg oss.

Denne boka er en fantastisk reise gjennom Homo sapiens’ historie. Vår utvikling er uløselig knyttet til hvordan vi har formet naturen for å dekke våre behov. Det startet med at vi utryddet de store pattedyrene, og det har fortsatt frem til vår tids klimakrise. Hva er det er med oss mennesker, som får oss til å endre absolutt alt vi kommer i kontakt med?

[…]
Quote dice icon

"Blant bokas mange fortrinn er at den, uten å gi slipp på vitenskapelighet og faglig tyngde, er spennende og fengende som en slektsroman."

– Adresseavisen
+
-
Kjøp nå med

399kr 349kr

På lager